Previous
Next

Giới thiệu Hội Cơ Khí TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hội Cơ Khí thành phố Hồ Chí Minh là một to chức xã hội tự nguyện tập hợp trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động trong ngành cơ khí, liên quan đến ngành cơ khí, hoặc có tâm huyết nhiệt tình với hoạt động cơ khí.


Mục đích của Hội là tập hợp, vận động trên nguyên tắc tự nguyện các tổ chức, cá nhân gắn với ngành cơ khí, đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành Cơ Khí


Hội mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức Quốc tế theo quy định của pháp luật & thông lệ Quốc tế, nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển ngành Cơ Khí phục vụ sự nghiệp Hiện đại hóa – Công nghiệp hóa của đất nước và xu thế hội nhập Quốc tế.

Nguyên tắc tổ chức họat động:
1. Dân chủ, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Hội Cơ Khí hoạt động trên phạm vi TP.HCM & các vùng ảnh hưởng, được gia nhập các tổ chức Hội cùng chuyên ngành trong nước, khu vực & Quốc tế.
3. Hội Cơ Khí có trụ sở đặt tại TP.HCM.
4. Hội Cơ Khí có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản & tài chính riêng.
5. Hội Cơ Khí là tổ chức thành viên của Liên Hiệp Hội Khoa Học Kỹ thuật TP.HCM, Tổng Hội Cơ khí Việt Nam & Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam, chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân Thành phố thông qua Sở Công Thương.

LIÊN HỆ HỢP TÁC

Hotline:0903.678.459

Email: phamngoctuan@gmail.com

TIN TỨC KHÁC