Tuyển dụng – Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất bao bì nhựa. Hiện nay, theo nhu cầu phát triển Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí công việc cụ thể như sau:
Danh mục tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1. NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 2 NGƯỜI 18/04/2015 – 30/06/2015
2. NHÂN VIÊN BỐC XẾP 05 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
3. CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT 10 NGƯỜI 06/05/2015 – 30/06/2015
4. NHÂN VIÊN PHỤ KHO 01 NGƯỜI 06/05/2015 – 30/06/2015
5. CÔNG NHÂN PHA CHẾ 05 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
6. TRƯỞNG MÁY IN 02 NGƯỜI 05/03/2015 – 05/05/2015
7. NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG 02 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
8. NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU 01 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
9. NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI ĐỊA 01 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
10. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 5 NGƯỜI 05/03/2015 – 31/05/2015
11. KỸ THUẬT VIÊN 3 NGƯỜI 03/07/2014 – 31/08/2014

 

– Nguồn http:www.tapack.com –

*

*

Top