Thông báo về Hội thảo gặp gỡ và tuyển dụng giữa doanh nghiệp và tân kỹ sư – thứ bảy 20/6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Quý Đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp, Công ty.

Tuyển dụng kỹ sư tốt là yêu cầu mà các doanh nghiệp thường xuyên đặt ra cho trường đại học. Trên thực tế, hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp thông qua nhiều kênh thông tin và các sự kiện luôn tiêu hao một khoản chi phí nhưng có thể vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Để giúp cho doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ và tuyển dụng với các tân kỹ sư trường Đại học Bách Khoa vừa tốt nghiệp, Khoa Cơ Khí sẽ tổ chức định kỳ 2 lần/năm buổi Hội thảo gặp gỡ và tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp và các Tân Kỹ Sư vừa mới hoàn thành luận án tốt nghiệp và đang sẵn sàng bắt đầu công việc mới.

Buổi hội thảo sắp tới sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8g30 – 11g30 sáng thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Hội trường B11, Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Doanh Nghiệp tham gia HỘI THẢO GẶP GỠ VÀ TUYỂN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TÂN KỸ SƯ. Doanh nghiệp không phải trả bất cứ khoản phí nào khi tham gia sự kiện này.

Quý vị vui lòng phản hồi về Ban Tổ Chức các thông tin theo mẫu trong phụ lục đính kèm và gửi trước ngày thứ ba 02/6/2015 về địa chỉ:

Trần Đại Nguyên – Phó Trưởng Khoa Cơ Khí;

Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn;

Điện thoại: 08 3 8647 256 – số nội bộ 5888

Do sự giới hạn về không gian và thời gian, chúng tôi xin được ưu tiên cho doanh nghiệp gửi thông tin phản hồi trước. Các doanh nghiệp gửi đăng ký sau khi đã hết chỗ, chúng tôi xin được sắp xếp cho buổi hội thảo lần sau.

Rất mong được đón tiếp Quý vị tại Hội thảo.

Trân trọng!

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                               


 Vui lòng xem thông tin chi tiết và download mẫu phiếu đăng ký tham dự tại đây!

Ngọc Sơn – Hội Cơ Khí TPHCM

*

*

Top