Đào tạo kỹ thuật bảo trì & sản xuất cho DN

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ THUẬT BẢO TRÌ

121

DANH SÁCH KHÓA HỌC ĐỊNH KỲ (Xem bên dưới)

___________________________________

 1. Bảo trì toàn diện và hiệu quả
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 07 – Ngày 15,16,22,23)
  Đợt 2: (Tháng 09 – Ngày 09,10.15,16)
 • Học phí: 3.500.000 VND

_______________________________________________

 1. Bảo trì năng suất toàn diện – TPM
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 5 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 07 – Ngày 15,16,22,23,29)
  Đợt 2: (Tháng 10 – Ngày 20,21,22,28,29)
  Đợt 3: (Tháng 12 – Ngày 15,16,17,22,23)
 • Học phí: 4.000.000 VND

_______________________________________________

 1. Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 08 – Ngày 17,18,24,25)
  Đợt 2: (Tháng 11 – Ngày 04,05,11,12)
 • Học phí: 3.500.000 VND

_______________________________________________

 1. Quản lý tồn kho phụ tùng
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 3 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 09 – Ngày 22,23,24)
  Đợt 2: (Tháng 12 – Ngày 22,23,24)
 • Học phí: 3.000.000 VND

___________________________________________

 1. Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 09 – Ngày 16,17,23,24)
  Đợt 2: (Tháng 11 – Ngày 18,19,25,26)
 • Học phí: 3.500.000 VND

___________________________________________

 1. Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 5 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 08 – Ngày 12,13,19,20,26)
  Đợt 2: (Tháng 11 – Ngày 17,18,19,25,26)
 • Học phí: 4.000.000 VND

   ___________________________________________            

 1. Kỹ thuật bảo trì hệ thống khí nén
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 09 – Ngày 08,09,15,16)
  Đợt 2: (Tháng 12 – Ngày 16,17,23,24)
 • Học phí: 4.000.000 VND

   ___________________________________________     

 1.  Kỹ thuật bảo trì và sữa chữa cơ khí
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học: (Tháng 10 – Ngày 14,15,21,22)
 • Học phí: 4.000.000 VND

   ___________________________________________     

 1.  Kỹ thuật vận hành và bảo trì PLC S7-200
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 5 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 07 – Ngày 20,21,27,28,29)
  Đợt 2: (Tháng 10 – Ngày 06,07,08,14,15)
 • Học phí: 4.500.000 VND

   ___________________________________________     

 1.  Kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điện trong nhà máy
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 5 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 07 – Ngày 20,21,27,28,29)
  Đợt 2: (Tháng09 –  Ngày 21,22,28,29,30)
  Đợt 3: (Tháng 12 – Ngày 07,08,09,14,15).
 • Học phí: 4.500.000 VND

   ___________________________________________     

 1. 5S
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 2 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 08 – Ngày 24,25)
  Đợt 2: (Tháng 10 – Ngày 26,27)
 • Học phí: 2.000.000 VND

   ___________________________________________     

 1.  Quản lý sản xuất cho Quản đốc và tổ trưởng ngành may
 • Chi tiết:  Bấm vào đây
 • Thời lượng học: 4 Ngày
 • Thời gian học:
  Đợt 1: (Tháng 08 – Ngày 17,18,24,25)
  Đợt 2: (Tháng 10 – Ngày 05,06,07,08)
  Đợt 3: (Tháng 11 – Ngày 04,05,11,12)
 • Học phí: 4.000.000 VND

   ___________________________________________ 

Liên hệ:

Hotline: 0976.022.804
Email:
    info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top