Cơ chế đặc thù thúc đẩy hoạt động đổi mới, ươm tạo…tại Khu CNC Hòa Lạc

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Thành lập viện nghiên cứu đón đầu thành tựu công nghệ

Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc vừa chính thức ra mắt ngày 28/7. Viện được thành lập nhằm mục đích đón đầu các nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN), nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng vào đời sống thực tế.

Với mục tiêu phát triển của quốc gia cũng như định hướng phát triển của Khu CNC Hòa Lạc, Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc đã lập đề án và xin chủ trương từ các cấp thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc. Ngày 08/10/2015, Sở KH&CN Hà Nội đã cấp chứng nhận “Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ” cho Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc.Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc là đơn vị trực thuộc công ty, có tư cách pháp nhân đầy đủ và hạch toán độc lập.

f25ra-mat-vien-nghien-cuu

Ông Phạm Đại Dương – Thứ trưởng bộ KH&CN, Trưởng Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc (bên phải) trao quyêt định thành lập Viện và giao nhiệm vụ cho ban Lãnh đạo Viện

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đinh Thành Long – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng CNC Hòa Lạc cho biết, Viện có mục tiêu tham gia và góp phần xây dựng cộng đồng Khoa học & Công Nghệ tại khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc. Viện phải phấn đấu trở thành hạt nhân tiêu biểu trong cộng đồng để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của các cấp lãnh đạo Bộ, Ban Quản lý và Công ty trong định hướng phát triển chung của Khu CNC Hòa Lạc.

Viện cũng đặt ra mục tiêu nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ để đem lại giá trị mới, tạo ra lợi ích cho tổ chức và cho xã hội. Với chức năng hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực này, Viện phải sớm khẳng định giá trị của mình bằng việc áp dụng các công nghệ mới, các sản phẩm mới trong hoạt động kinh doanh để đem lại lợi ích cho khách hàng; phải tạo ra các dòng sản phẩm do chính mình nghiên cứu và sản xuất, và những sản phẩm này phải cạnh tranh và có sức sống trên thị trường.

. Ông Lê Ngọc Anh PGĐ Sở KH&CN Hà Nội lên tặng hoa và chức mừng Lãnh đạo Viện

Ông Lê Ngọc Anh PGĐ Sở KH&CN Hà Nội lên tặng hoa và chức mừng Lãnh đạo Viện

Bên cạnh đó là các đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng KH&CN bằng những phát minh, sáng chế; bằng việc thu hút các lực lượng chuyên gia nghiên cứu cao cấp tham gia vào hoạt động chung của cộng đồng. Bốn lĩnh vực CNC được định hướng phát triển của khu phải trở thành sức mạnh cạnh tranh của Viện trên thị trường. Những bài toán thành phố thông minh, dịch vụ thông minh cho cộng đồng khu CNC HL phải trở thành những đóng góp của Viện cho Công ty, cho Ban quản lý.

“Viện phải phát huy được cơ chế tự chủ, hoạch toán độc lập của một doanh nghiệp trên thị trường. Các mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng phải sát với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của thị trường, phải lấy thị trường làm trung tâm đánh giá hiệu quả của sản phẩm nghiên cứu phát triển. Với đặc thù là Viện nghiên cứu trong doanh nghiệp, Viện phải linh hoạt trong việc phát huy cơ chế tự chủ của doanh nghiệp với các lợi thế về thị trường, về định hướng của Công ty mẹ. Viện phải thực sự trở thành nơi tạo ra các giá trị mới, thúc đẩy cải thiện hiệu quả hoạt động chung của Công ty mẹ và của tổ chức” – định hướng hoạt động của Viện được xác định rõ.

Minh Châu

*

*

Top