1_1766193

Doanh nghiệp cơ khí “lận đận” phát triển

Doanh nghiệp cơ khí “lận đận” phát triển

Doanh nghiệp cơ khí “lận đận” phát triển Để đạt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại thì phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi, trong đó có cơ khí cần được ưu tiên. Tuy nhiên, đến…….

2_251870

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Bước tiến chậm, phụ thuộc nước ngoài Thực trạng cơ giới hóa (CGH) trong nông nghiệp ở nước ta là một bức tranh ảm đạm, phát triển thiếu bền vững. Tiến trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn diễn ra chậm…….

2_266437

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực – nền tảng cơ giới hóa

Loay hoay cơ giới hóa nông nghiệp: Nguồn nhân lực – nền tảng cơ giới hóa Hiện thị trường Việt Nam có 67% máy nông nghiệp là nhập khẩu, ngành cơ khí trong nước chỉ đáp ứng 33%, nhưng chất lượng thiếu ổn định và công suất nhỏ. Còn phần lớn người vận hành máy…….

file.328419

Đất cho thuê tại cụm công nghiệp Nhị Xuân

ĐẤT THUÊ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP NHỊ XUÂN Kính gửi:  Quý hội viên Hội Cơ khí TP.HCM                  Quý Doanh nghiệp Cơ khí TP.HCM Sở Công Thương TP.HCM đề nghị Hội Cơ khí TP.HCN tổng hợp lại nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp trực thuộc Hội gửi về Sở trước ngày 02/8/2016. Văn…….

SONY DSC

Hội nghị “Đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ – Kết nối với JABIL Việt Nam”

Hội nghị “Đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ – Kết nối với JABIL Việt Nam”   Kính gửi:  Quý hội viên Hội Cơ khí TP.HCM                  Quý Doanh nghiệp Cơ khí TP.HCM Sở Công Thương TP.HCM tổ chức Hội nghị “Đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ – Kết nối…….

Top