12_2011_1323230173.gif

Kỹ thuật hạt nhân “chẩn bệnh” các nhà máy lọc dầu

Kỹ thuật hạt nhân “chẩn bệnh” các nhà máy lọc dầu

Nhờ khả năng xuyên qua vật chất của tia gamma, nơtron, chúng ta có thể nhìn thấu cấu kiện bên trong máy móc, giúp cho kỹ thuật viên tại các nhà máy lọc dầu có thể đưa ra được biện pháp khắc phục sự cố. Kể về chuyện ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong…….

Top