khcn-2-500-1

Thông báo Hội viên Hội Cơ Khí Tp.HCM cùng tham gia triển lãm “40 năm khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – Một chặng đường phát triển”

Thông báo Hội viên Hội Cơ Khí Tp.HCM cùng tham gia triển lãm “40 năm khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – Một chặng đường phát triển”

Kính gửi: Quý hội viên Hội Cơ khí TP.HCM và các tổ chức, doanh nghiệp, viện, trường liên quan đến lĩnh vực cơ khí, Trong đợt Triển lãm “40 năm khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – Một chặng đường phát triển”, do Sở KH&CN TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM tổ…….

Top