Author Archives: Nhuan Chau

HỘI CƠ KHÍ VÀ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI KH&CN TỈNH SÓC TRĂNG 17/05/2017 – 18/05/2017

HỘI CƠ KHÍ VÀ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI KH&CN TỈNH SÓC TRĂNG 17/05/2017 – 18/05/2017

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 17 – 18/05/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh cùng Hiệp hội các Doanh nghiệp để tổ chức ngày hội KH&CN Việt Nam tại Trung tâm văn hóa và hội nghị tỉnh…….

Đồng Nai: Liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là ngành sản xuất tỉnh Ðồng Nai đang ưu tiên mời gọi đâu tư đối với cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhận thức rõ về các hạn chế so với các doanh nghiệp FDI trong việc tham gia chuỗi cung…….

Top